fresenca

Exteriors

Entrades

Estructura amb fusta laminada.

La coberta es realitza amb maxembrat (panel Sandwich), barrera vapor, aïllant tèrmic i acústic i enllistonat per la col·locació de la teula. Teula mixta, àrab, formigó, etc.

Related Portfolio