wholesale jerseys
fresenca

Porxos

Porxo a una aigua

En aquest projecte es van fer un porxo a una aigua i una tanca de separació.

Estructura depenent del tipus d’acabat, seccions de bigues superiors o inferiors. 1 aigua, 2 aigües, 3 aigües, etc.

Porxo de 8×4: pilars de 20×20 soleres de 12×24 i tirants de 10×20. Depenent les dimensions del porxo es farà un càlcul d’estructura i es col•locaran bigues de diferents seccions, superiors o inferiors segons l’estructura.
És aconsellable aplicar dues mans de pintura d’exterior. Color a elegir.

Tipus de material:
– Fusta laminada

Acabats:
– Teula
– Tegola americana
– Tela asfàltica
– Plaques de policarbonat
– Pintura lasur d’exterior

Detalls:
– Sòcols de fusta amb els pilars (ocultació de l’ancoratge)
– Xapa de zinc(goteró) entre el maximbrat de la coberta i la teula.

Related Portfolio