fresenca

Fusta serrada

troncs

La nostra producció de fusta serrada prové de boscos de Catalunya gestionats de forma sostenible i amb certificacions PEFC i CatForest. Un cop a la nostra empresa, comença el procés de transformació amb l’extracció de l’escorça, emmagatzemem i classifiquem els troncs pel seu assecat durant 12 mesos. Així obtenim una millor qualitat del producte acabat, aconseguim menys densitat, menys pes i major duresa de la fusta. Passat aquest temps el procès de transformació continua a la serradora on els troncs entraran per vàries línies de serrat. Els productes de fusta serrada són:

  • Fusta serrada per a la construcció, bigues, taulons, cabirons, taules d’encofrar.
  • Fusta serrada per a l’embalatge, palets, bovines de cablejat i altres aplicacions de logístiques.
  • Dimensions especials a petició del client.

La següent taula mostra només les mides estàndard de fusta serrada, per a mides diferents posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari.

Fusta serrada per embalatge i palets:
Gruix Ample Llarg
15 mm 50-100 mm 0,6 – 4 m
17 mm 50-140 mm 0,6 – 4 m
18 mm 50-140 mm 0,6 – 4 m
22 mm 50-140 mm 0,6 – 4 m
25 mm 50-140 mm 0,6 – 4 m
Taulons i cabirons:
Gruix Ample Llarg
30-40 mm 50-300 mm 0,6 – 4 m
45-55 mm 50-300 mm 0,6 – 4 m
60-65 mm 50-300 mm 0,6 – 4 m
70-75 mm 50-300 mm 0,6 – 4 m
80-85 mm 50-300 mm 0,6 – 4 m
90-100 mm 50-300 mm 0,6 – 4 m

fusta serrada

Es poden aplicar a tots els productes els processos de:

  • Perfilat.
  • Regata.
  • Mecanització.
  • Assecatge.
  • Tractament fitosanitari.
  • Envernissat/pintat.
  • Impregnació/autoclau 1,2,3,4,5.