Les serradores aturen la producció

Les empreses de l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (ARESCAT), que sumen el 75% de la producció, inicien una sèrie d’aturades davant la manca de matèria prima, que amenaça el subministrament de palets per al transport de mercaderies

La falta de mà d’obra degut a la baixa mecanització dels treballs al bosc és la principal causa darrera aquesta crisi d’abastiment

L’escassa extracció de fusta dels boscos catalans, que suposa només el 35% del creixement anual de la massa forestal, incrementa el risc d’incendi en un territori on la superfície forestal ja suposa més del 60% del total

Manresa, 28 de març de 2022. – A partir del dia 1 d’abril, les companyies agrupades sota el paraigua de l’Associació de Rematans i Serradors de Catalunya (ARESCAT) inicien una sèrie d’aturades en la seva producció. És la primera vegada que el sector pren una mesura d’aquestes característiques i ho fa per posar en relleu el greu problema d’abastiment de matèria primera que pateixen les serradores des de fa anys i que posa en risc la continuïtat de la seva activitat. Un problema que es deu, en bona part, a les dificultats per trobar mà d’obra disposada a dur a terme treballs al bosc en les actuals condicions de baixa mecanització. Aquesta circumstància no es dona a altres països d’Europa, on els treballs al bosc sí que han estat mecanitzats, professionalitzant i dignificant l’ofici. [...]

"Els actuals estocs de fusta ens obliguen a treballar molt per sota de la nostra capacitat de producció i impossibiliten que puguem fer front a la demanda existent"

Jordi Jané, president d'ARESCAT.

 

Ajuts per a la professionalització forestal

El sector reclama a la Generalitat pública un pas ferm cap a la modernització de les tasques forestals, apostant per la formació dels professionals i per la promoció de tècniques de treball més segures i ergonòmiques, com és la utilització de maquinària específica per a la silvicultura.
Les mesures proposades son les següents:

  • Formació de conductors de processadores i autocarregadors per a millorar la qualitat dels treballs silvícoles, la seguretat i salut dels operaris forestals, així com l’increment de la productivitat.
  • Increment de les dotacions pressupostàries per a l’adquisició de maquinària forestal tècnicament més avançada.
  • Promoció dels treballs més segurs i ergonòmics, essent la mateixa administració la primera a donar exemple en les seves contractacions, augmentant la gestió forestal amb maquinària silvícola especialitzada.

 

→ Nota de premsa de l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (ARESCAT) [PDF. 759 kB]