fresenca

Historia

Més de 40 anys al seu costat

Serradora Campamà, S.L. va iniciar la seva activitat l’any 1975 fundada per Sr. Josep Campamà Bertrán i a l’actualitat dirigida pels Srs. Jordi Campamà Ferrando, Oscar Campamà Girón i Carles Campamà Girón.

La nostra empresa no ha variat desde el seu inici, desde les ganes d’expanció del negoci fins el comprimís amb els nostres clients. Com a objectius principals ens varem plantejar una qualitat de servei, control, seguretat, adaptació del producte requerit pel nostre client ja que amb l’experiència acumulada durant els anys de treball ens ha mostrat que un client satisfet és la millor publicitat i la millor imatge d’empresa.

La nostra factoria que va començar amb una superficie de 450 m2 destinada a l’asserrat i venta de llenya, actualment compta amb una superfície global de 30.000 m2 destinats a produccions varies. Dels cuals 3.400 m2 són de naus i la resta en diferens patis per emmagatzemar i classificar materia prima i productes acabats.