Camping Estrella de Mar

Maquinària i
mecanització

Fem el mecanitzat a la nostra fàbrica per fer el muntatge directament a l’obra.

Entrega directa
en obra

El transport el fem amb camió grua per facilitar el muntatge a l'obra.

Oficina
tècnica

La nostra oficina tècnica li ofereix un assessorament personalitzat en la realització d’estructures de fusta amb una experiència i professionalitat avalada en el sector.

Solucions Úniques

En aquest projecte es van dur a terme un quiosc i un tancament per la zona de la piscina i jardí del càmping.

quiosc-i-tancament-2

Tanca exterior

 • Mides: Pals verticals de 70 x 70 mm i 200 mm d'alçada.
 • Acabat: Tractament amb Autoclau de classe risc IV i pintats amb Lasur Nogal.
 • Fixació: base de formigó.

Quiosc

Les especificacions d'aquest quiosc són:

 • Mides: 6000 x 5000 mm (30m²) a 1 aigua.
 • Pilars: 120 x 120 mm.
 • Bigues: 100 x 200 mm .
 • Traverssers: 80 x 160 mm.
 • Parets: Encadellat de 28 mm.
 • Sostre: Tègola americana.
 • Aillament; Llistons de 70 x 30 mm i llana de roca.
 • Interior: Fusta de Pi Flandes 17 mm.
 • Acabat exterior: Lasur color blanc.
ALTRES IMATGES DEL PROJECTE