fresenca

Certificacions

En constant recerca de l’excel·lència en el nostre procés de transformació de la fusta comptem amb les següents certificacions:

Marca de garantia CATFOREST

Disposar de la marca CATFOREST és la millor forma per demostrar al client que apostem per un producte amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), de proximitat i de qualitat (estàndars de qualitat) amb productes forestals de Catalunya.

Certificat PEFC

Fruit del nostre compromís mediambiental, social i econòmic i seguint un model responsable de gestió i sostenibilitat, a Serradora Campamà realitzem la nostra activitat d’acord amb els criteris de gestió forestal sostenible i amb certificació PEFC pròpia (veure certificat).

Aquesta certificació garanteix que els nostres productes son fruit de boscos gestionats sosteniblement, contribuint a combatre la tala il·legal i fomentant el manteniment i diversitat biològica.

POLÍTICA DE CADENA DE CUSTODIA PEFC

El respecte al medi ambient, el compromís d’adhesió al Sistema de Cadena de Custodia, i l’excel·lència en el servei son el principis en els que es fonamenta la raó de ser de SERRADORA CAMPAMÀ, S.L.

Aquests principis es posen en practica des de els valors fonamentals del respecte al medi ambient, compra responsable de productes forestals i l’esperit del treball ben fet, i es concreten en els següents aspectes d’actuació.

EL LIDERATGE DE LA DIRECCIÓ, que assumeix com a pròpia la Política de Cadena de Custodia de l’organització, impulsant-la mitjançant l’emissió i revisió periòdica del sistema de Cadena de Custodia, conforme amb els requisits de la norma PEFC. A més a més disposarà dels mitjans adequats per a que els sistema romangui actualitzat i correctament implantat.

LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT, com objectiu principal, subministrant productes procedents de boscs gestionats de forma sostenible, amb una qualitat tal que satisfacin les seves necessitats i expectatives, vetllant al mateix temps per la protecció del Medi Ambient en els diferents aspectes del procés productiu.

LA PARTICIPACIÓ I EL TREBALL EN EQUIP, fomentant la participació en grup de tots els membres de l’organització, planificant i desenvolupant activitats, facilitant els aprenentatge continu i prenent consciencia de la responsabilitat i compromís personal amb la Cadena de Custodia implantada a l’empresa.

LA COMUNICACIÓ AMB PROVEIDORS I CLIENTS, dintre del marc de la Política de Cadena de Custodia, basada en la confiança, transparència, lleialtat i respecte mutu com a finalitat per la consecució d’objectius comuns.

SERRADORA CAMPAMÀ, S.L. es compromet a:

  • No comercialitzar fusta procedent de tales il·legals o fonts conflictives, exigint als proveïdors una part de responsabilitat en aquest objectiu comú.
  • Promoure la comercialització de productes forestals gestionats sota criteris de sostenibilitat.
  • Difondre aquesta política per a que sigui coneguda per els treballadors, proveïdors, subcontractes i clients, així com altres parts interessades.

SERRADORA CAMPAMÀ, S.L. es compromet amb els requisits de seguretat i salut:

  • No impedeix que els treballadors s’associïn lliurement, triïn als seus representants ni negociïn col·lectivament amb l’empresa.
  • No fan ús del treball forçós.
  • No fan ús de la contractació de treballadors per sota de l’edat mínima legal, de 15 anys, o per sota de l’edat d’escolarització obligatòria, si aquesta fos major.
  • No impedeix la igualtat d’oportunitats i de tracte als treballadors.
  • Les condicions de treball no posen en perill la seguretat o la salut dels treballadors.

Certificat fitosanitari

D’acord amb la  Norma Internacional sobre Mesures Fitosanitàries (NIMF N.º 15) lligada al comerç internacional amb l’objectiu de reduir el risc d’introducció i disseminació de plagues, disposem d’una cambra assecadora de tractament fitosanitari per a garantir que els nostres productes són exportats internacionalment dins de la legislació comunitària de la Unió Europea. La marca és l’aval de que el producte ha estat sotmès a la mesura fitosanitària en les nostres instal·lacions.