PRODUCTES

Fusta
serrada

fusta-logistica

Fusta per a logística

Desenvolupem tot tipus de fustes de pi per a embalar i transportar els productes dels nostres clients. Podem aplicar-hi tractament fitosanitari NIMF-15 i diferents mecanitzats.

 • Ample a partir de 50 mm
 • Gruix a partir de 15 mm
 • Regata
 • Perfilat
 • Altres mecanitzacions
fusta-construccio

Fusta per a construcció

Bigues laminades d'avet GL24 i fusta massisa en diferents seccions i llargades. Apliquem tot tipus de mecanitzats , acabats i tractaments per a fusta estructural.

 • Bigues laminades d'avet GL24
 • Bigues i troncs de fusta massissa
 • Taules d'encofrar
 • Taulons, cabirons, llates...
fusta-jardi

Fusta per a jardineria

Tot tipus de fusta tractada en Autoclau classe risc IV per a jardineria i decoració exterior:

 • Rastrells
 • Llistons encadellats
 • Travesses ecològiques
 • Pals tornejats
 • Rulls tornejats
TAMBÉ TENIM

Serveis
suplementaris

Perfilat

Es fan directament al mateix moment de serrar la fusta.

Regata

La regata es fa al final del procès de serrat de la fusta.

Mecanització

La mecanització de la fusta per obres fetes amb estructures de fusta es realiza a la nostra fàbrica.

Assecatge

L'assecatge del tronc i de la fusta es fa a les nostres instalacions.

Tractament fitosanitari

Tenim una càmera de tractament Fitosanitari NIMF-15 per tractar la fusta.

Envernissat / Lasurat

La fusta per la construcció pot tenir un acabat de vernís o lasur.

Pintat

Es poden utilitzar diferents tipus de pintat (brotxa, corró spray).

Tractament autoclau

Les fustes poden tenir un tractament autoclau de classe risc I, II, III, IV i V.

Tots els serveis suplementaris son realitzats a la nostra factoría dins del nostre procés de producció. En alguns casos també oferim aquests seveis a clients que volen exclusivament aquest servei, com per exemple el tractament fitosanitari NIMF-15 o tractament en autoclau. Per saber més informació sobre tots els serveis que et podem oferir posat en contacte amb nosaltres.
ADN CAMPAMA

Metes de Sostenibilitat

Seleccionem la millor fusta en origen provinent de boscos gestionats de forma sostenible sota les marques de garantia PEFC i CATFOREST.

IMATGES

Productes de
fusta serrada

Tens algún dubte?