fresenca

Interiors

Interiors casa

Amb projecte d’arquitecte, fem el seu disseny a mida. Tipus d’estructura laminada, parets amb aïllament tèrmic i acústic, interiors amb diferents acabats a escollir per el client. Envans amb pladur, fusta i obra. Terres ceràmic parquet, fusta de pi natural. Finestres: fusta i porticó, alumini.

Es recomanable fer un forjat sanitari o una llosa de formigó per poder fixar els pilars i aïllar la casa de les humitats del terra.

La coberta es realitza amb llistons encadellats, barrera vapor, aïllant tèrmic i acústic i enllistonat per la col·locació de la teula. Teula mixta, àrab, formigó, etc.

Related Portfolio

  • Tancament

    Tipus d’estructura laminada, parets amb aïllament tèrmic i acústic, interiors amb diferents acabats a escollir per el client. Envans amb pladur, fusta i obra.

    Llegir més »

  • Porta rústica

    Aïllament tèrmic i acústic, interiors amb diferents acabats a escollir per el client. Envans amb pladur, fusta i obra.

    Llegir més »