fresenca

Tancaments

Tancament 2

Amb projecte d’arquitecte, fem el seu disseny a mida. Tipus d’estructura laminada, parets amb aïllament tèrmic i acústic, interiors amb diferents acabats a escollir per el client. Envans amb pladur, fusta i obra. Terres ceràmic parquet, fusta de pi natural. Finestres: fusta i porticó, alumini.

Visit Site »

Es recomanable fer un forjat sanitari o una llosa de formigó per poder ancorar els pilars i aïllar la casa de les humitats del terra.

La coberta es realitza amb maxembrat, barrera vapor, aïllant tèrmic i acústic i enllistonat per la col·locació de la teula. Teula mixta, àrab, formigo, etc.

Related Portfolio