fresenca

Exteriors

Terrassa

És aconsellable aplicar dues mans de pintura d’exterior. Color a elegir.

Tipus de material:
– Fusta laminada

Acabats:
– Teula
– Tegola americana
– Tela asfàltica
– Plaques de policarbonat
– Pintura lasur d’exterior.

Detalls:
– Sòcols de fusta amb els pilars (ocultació de l’ancoratge)
– Xapa de zinc(goteró) entre el llistó encadellat de la coberta i la teula.

Related Portfolio