La selecció
dels troncs

Tot comença amb la selecció de la millor fusta en origen de proveïdors catalans dedicats a l'explotació forestal sostenible. Les varietats de fusta en tronc que utilitzem habitualment es composa de: Pi blanc, Pi negre, Rojalet i Pinassa.

Extracció de
l'escorça i assecat

Seguidament cal treure l'escorça als troncs. Un procés lent d'assecat, durant un mínim de 12 mesos, li aportarà una major qualitat a la fusta (aconseguim menys densitat, menys pes i major duresa).

El serrat
de la fusta

Els troncs passen finalment a la serradora per convertir-los en fusta serrada que s'utilitzarà en la fabricació dels productes acabats. Aquest procés també genera subproductes com la llenya, escorça, estella i serradures.

Linia d'asserrat
de la fusta

Disposem de varies linies d'asserrat de troncs que ens permeten tenir una capacitat de producció diaria de 40m3 de fusta serrada. Posteriorment s'utilitzarà per a l'embalatge o producte acabat segons necesitat.

Linia de muntatge
de palets i embalatges

Per a la producció de palets i embalatges disposem d'una línia automàtica de muntatge de palets i 4 taules de clavat de palets, caixes i altres embalatges de fusta.

%

Aprofitament

La creació de subproductes com l'escorça, serradures, llenya, biomassa, fa que generem 0 residus en el procés de transformació.

Subproductes

Subproductes que generem fruit de la transformació de la fusta i que es revaloritzen per diversos usos com jardineria o energia.