Metes de
sostenibilitat

Aprofitar al màxim el producte i generar el menor impacte medioambiental forma part del nostre procés productiu, generant 0% residus i creant subproductes en cadascuna de les fases de la nostra activitat.

◎    Extracció: Escorça, serradures. Per a usos de jardineria o biomassa.

◎    Asserrat: Serradures, costes i retalls de pi. Per a biomassa.

◎    Muntatge de palets: retalls de pi i palets. Es convertiran en biomassa.

%

Aprofitament en l'extracció de l'escorça

%

Aprofitament en l'asserrat de la fusta

%

Aprofitament en reciclatge de palets usats

Gestió forestal
sostenible

Seleccionem la millor fusta en origen provinent de boscos i plantacions forestals gestionades de forma sostenible sota les marques de garantia PEFC i CATFOREST.

◎    Contribuïm a la conservació del valuós patrimoni de boscos de Catalunya
◎    Contribuïm a la seva preservació i regeneració
◎    Contribuïm a mantenir-hi la biodiversitat

Producte de
proximitat

Treballem per revaloritzar els productes forestals de proximitat i contribuir a la dinamització de l'activitat econòmica rural local.

sostenibilitat-arbre

Les nostres
certificacions

pefc-label

PEFC és el sistema de certificació forestal més important del món. Garanteix que els nostres productes són fruit de boscos gestionats sosteniblement.

catforest-label

La marca de garantia CATFOREST garanteix una gestió forestal sostenible, de proximitat i de qualitat amb productes forestals de Catalunya.

ht-label

Disposem d'una Cambra Assecadora de Biomassa Forestal pel tractament fitosanitari NIMF-15 necessari per al comerç internacional.

Economia
circular

Des dels inicis, ja vàrem integrar una economía circular en els nostres procesos productius creant subproductes per tal d'aprofitar la totalitat dels troncs i generar així zero residus.

◎    Fase 1: Explotació forestal sostenible
◎    Fase 2: Extracció de l'escorça i assecat dels troncs
◎    Fase 3: Procés productiu de serrat
◎    Fase 4: Valorització dels subproductes
◎    Fase 5: Entrega a clients locals

Política de Cadena de Custòdia PEFC

Compromesos a implantar i mantenir els requisits de Cadena de Custòdia d'acord amb la Norma de referència PEFC ST 2002:2020 de Cadena de Custòdia, hem elaborat un sistema que integra a l'empresa uns principis amb què pretén satisfer les exigències i requisits que s'en deriven.

Segells de garantia

A CAMPAMÀ treballem des del 1973 amb el ferm compromís d'una gestió forestal sostenible i respectuosa amb el medi ambient sota les marques de garantia PEFC i CATFOREST.

A continuació pot consultar els documents.

Responsabilitat
ambiental

A CAMPAMÀ estimem els boscos i treballem dia a dia per preservar-los per a les generacions futures colaborant amb proveidors que comparteixen els nostres valors. Les feines d'esclariment, desbrossament i neteja dels boscos son molt importants per ajudar en la necessària prevenció d'incendis forestals.